in English / suomeksi

: mottagningens verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé

Vi behandlar särskilt tandköttssjukdomar och vävnadsskador, orsakade av sjukdom. Behandlingen består också av tandunderhåll och skötsel av bett; patientens egen tandläkare kan utföra många av dessa åtgärder.

Vården av varje patient är individuell och helhetsbetonad. Det innebär att vi ger råd om hur man bäst kan sköta sin hälsa och sin mun. Vi samarbetar med andra tandläkare, och ger deras patienter den vård som vi är specialiserade på.

Hos oss är patienten nummer ett. Vårt främsta mål är patientens välmåga.

Tandläkarna • Erikoishammaslääkäriklinikka, Fredriksgatan 77 A 1, 00100 Helsingfors • tel/fax (09) 694 3313mottagningen @ dental.fi