in English / suomeksi

: vårdteamet

Jaana J. Järvinen

Jaana J. Järvinen, specialisttandläkare i parodontologi

Professionell verksamhet:

 • privat tandläkare sedan 1980
 • specialisttandläkare i parodontologi 1985
 • DDS tandläkare USA 1990–1997
 • Utbildare vid Helsingfors universitet 1985–87, 1997–1999;
  och för Finska Tandläkarsällskapet Apollonia 1998–2007

Medlemskap:

 • Finlands Tandläkarförbund
 • Finlands Kvinnliga Tandläkare rf.
 • Finska Tandläkarsällskapet Apollonia / Parodontologiska sektionen
 • Scandinavian Society of Periodontology
 • European Federation of Periodontology
 • American Academy of Periodontology

Förtroendeuppdrag:

 • Finlands Kvinnliga Tandläkare rf., ordförande 2007–2009
 • Finska Tandläkarsällskapet Apollonia, styrelsen för Parodontologiska sektionen 1999–2003

Ansvarar för:

Diagnos av patientens munsjukdom, planering av professionell vård och behandling i samarbete med den egna tandläkaren och tandhygienisten. Noggrann uppföljning för att undvika att problemet återkommer.

Page up uppåt

Irja Peurala

Irja Peurala, tandhygienist

Utbilding:

 • tandskötare 1977
 • specialtandskötare 1983
 • tandhygienist 1996
 • examen i ledarskap i social– och hälsovård 2001
 • specialutbildning i undervisning och rådgivning i social– och hälsovård 2005

Ansvarar för:

Rådgivning beträffande förebyggande åtgärder och patientens vård hemma. Behandling av sjukdomar i tandkött i samarbete med tandläkaren.

Page up uppåt

Hanna-Maria Pulkkinen

Hanna-Maria Pulkkinen, tandsköterska

Utbilding:

 • tandskötare 2013

Ansvarar för:

Bistånd i tandomvårdnad och instrument underhåll.

Page up uppåt

Tandläkarna • Erikoishammaslääkäriklinikka, Fredriksgatan 77 A 1, 00100 Helsingfors • tel/fax (09) 694 3313mottagningen @ dental.fi